Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ QUANG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Trang thông tin phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972251

Email: vtphoquang-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi